Hakkımızda

Hakkımızda

About University

AİLE TOPLUM BİNASININ TAŞIDIR. O TAŞ DÜŞERSE, TOPLUM DA DÜŞER.
AİLEDE EĞİTİM, TOPLUMDA HUZUR!!!

Onun ayetlerinden biri de, içinizden, kendisinde huzur ve sükuna kavuşacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmesidir.Bunda, kuşkusuz düşünen insanlar için dersler vardır.”
( 30 RUM :21)
“Siz Ey İman Edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir ateşten koruyunuz!”
(Tahrim, 66/6)

Toplumun çekirdeğini oluşturan, hızlı gelişen teknolojik ve ekonomik şartlardan en fazla etkilenen ve parçalanmakla yüzyüze olan, boşanmaların en çok yaşandığı şüphesiz ailedir.

İletişimin en hızlı çağını yaşamamıza rağmen, cep telefonu ellerimizde, internet evlerimizdeyken aile bireyleri birbirleriyle iletişim kuramaz hale gelinmiştir.

Geçmise göre daha fazla para kazanıp, daha güzel evlerde oturup, son model arabalara binip, her sene tatilimizi doyasıya yapıyoruz. Sağlık imkanları eskiye göre çok daha iyiyken, hala mutsuz,yalnız ve sağlıksızız.

Bilim o kadar ilerledi ki; aya gidildi, galaksiler keşfedildi…Lakin evimizdeki eşimizi, çocuklarımızı dahi kendimizi keşfedemedik.Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli görevleri olan aile; çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde etkin rol oynaması gerekirken, günümüzde içine kapanık, kendine güveni olmayan, pısırık,
geleceğini düşünmeye, hakkını bilmeyen ve aramayan bir neslin oluşmasına sebep olmuştur.

Mfb e.V (Müslüman Aile Eğitim Kurumunun) toplum için hayati önem taşıyan görevleri yerine getirmekte, bireyleri topluma hazırlamayı hedef almaktadır. Bilinçli aile bireylerinin olmaması, bireyleri hazırlayamamakta ve vahim sonuçlar elde edilmektedir.

Bilinçli evlilik, bilinçli ebeveynlik olarak özetlenen, hayatı en iyi şekilde yürütmek ve
doğru kararlar vermek sonuçta mutlu ve başarılı olmak, “ben” yerine “biz” olabilmeyi
başarabilmek Mfb e.V` (Müslüman Aile Eğitim Kurumunun) hedefleridir.

Bir evde birbirine yabancı aile bireylerinin oluşması, ortak değerlerin olmaması, kararlar alınamaması, farklı dillerde konusulması, iletişimin olmaması sonucu mutlu son ve başarı elde edilememiştir.

Aile eğitiminde temel amaç; aile bireylerini yaşadığımız topluma uygun, öz değerlerinden taviz vermeden, kişisel ve duygusal etkileşimlerine pozitif yönde bakış açısı getiren; bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.

Toplumda aile kurumunun önemine dikkat çekip, bireylerde oluşan sorunların ancak aile kurumunda çözüldüğü gerçeği, aile kurumuna temel bir merkez olarak bakılması gerektiği kabullenmelidir.

Bu nedenle Mfb e.V (Müslüman Aile Eğitim Kurumu) üstlendigi görev çok önemlidir. İlk edapta bu eğitime ihtiyaç duyanlara, daha sonra bütün ailelere ulaşmak hedefimizdir.

Aynı çatı altında hayat sürdürmek, aile olmak için yeterli değildir.
Önemli olan aile bireyleri olarak birbirlerine yakın olduklarını bilmek, birbirini anlamak,
duygu ve düşüncelerini güven ortamında paylaşmaktır.

Bu nedenle Mfb e.V (Müslüman Aile Eğitim Kurumu) nun sağlıklı devamının sağlanması bilinçli aile bireylerine bağlıdır.

Aile eğitimi programımızın içeriğini; toplumla uyumlu dinamik, bilinçli, sorumluluk
almaktan kaçınmayan, başarılı, hedefli, öz güveni olan ve mutlu bireyler yetişmesine
katkıda bulunmak, öncelikle ebeveynin uyum kurallarını öğrenme aşamasında
hazırlanması temel hedefimizi oluşturmaktadır.

Özetleyecek olursak; Ailede bireyler arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması, sevgi-saygı-güven çemberi içinde sorunların çözülmesine yardım edilmesi, sorunlar sonrası rehberlik edilmesidir. Sağlıklı, mutlu ve başarılı evliliklerin oluşması için evlilik öncesi gençlere evlilik konusunda bilinçlendirmek, empati yoluyla uyumlu beraberliklerin
oluşumunu sağlamak hedefleridir.