Evlilik Okulu

Evlilik Okulu (0)

 

AİLE OKULU EĞİTİM PLANI

Oturum

Tarih

Ders Konusu

Eğitmen / Modaratör

 

1.

 

 

EVLİLİK OKULU

 1. Tanışma
 2. Tanım
 3. Amaç ve Hedefler
 4. Tanışma Oyunları
 

2.

 

 

KUR’AN Î PERSPEKTİFTEN İNSAN

 1. a.İnsan ve Yaratılış
 2. b.İnsan ve Fıtrat
 3. c.İnsan ve Ahlâk
  1. 1.Edep
  2. 2.İffet
 4. d.İnsan ve Kişilik
 5. e.İnsan ve Karakter

 

 

3.

 

 

 

   Ders : HAYATIN GAYESİ NEDİR?

 1. a.Ku’an’i perspektiften zaafların farkında olmak
 2. b. Sorumluluk bilinci
 3. c.Fedakarlık anlayışı
 4. d.Hayata farkındalık katmak
 5. e.Allah tasavvuru
 6. f.Nebi-Resul tasavvuru

 

 

 

4.

 

 

ÖNCE KENDİNİ TANI

İSLAMA GÖRE KADIN VE ERKEK

a . Kur’an da Kadın ve Erkek Olgusu

       1 . Kadın Olarak Ben

 1. a.Roller
 2. b.Sorumluklar
 3. c.Farklılıklar (Bedenî ve Fıtrî)

       2. Erkek Olarak Ben

 1. a.Roller
 2. b.Sorumluklar
 3. c.Farlılıklar (Bedenî ve Fıtrî)
 

 

 

 

 

 

5.

 

EVLİLİĞE GİDEN İLK ADIM

 1. Doğru Eşi Seçebilmek
 2. Tanışma veya Tanıştırılma
 3. Birbirini Tanıma Yolları
 4. Denklik
 5. Kültür Uyumu
 6. Ebeveyn Faktörü
 7. Medya Faktörü
 8. Doğru Karar Vermek
 

 

6.

 

 

HAZIRLIK SÜRECİ   “NİŞAN“

 1. a.Kadın Gözüyle Erkek
 2. b.Erkek Gözüyle Kadın
 3. c.Karşılıklı Beklentiler
 4. d.Aileler Faktörü
 5. e.Süreçte Yaşanan Sorunlar
 6. f.Medya Faktörü
 7. g.Sorunlara Doğru Çözümler

 

 

 

7.

 

 

BERABERLİĞİN MEŞRULUĞU

 1. a.Nikâh
  1. 1.Nikâhın Şartları
  2. 2.Hükümleri
  3. 3.Mehir
  4. 4.Nikâhın Getirdiği Yükümlülükler
 2. b.Düğün
  1. 1.Mahiyeti
  2. 2.Tavsiye Edilenler
  3. 3.Kaçınılması Gerekenler
  4. 4.Medya Faktörü
  5. 5.Balayı
 

8.

 

 

YOLUNDA GİDEN BİR EVLİLİK İÇİN…….

a. Evliliğin Kur an ve sünnetteki yeri

 1. 1.Ailenin Tanımı
 2. 2.Evlilikde Kadının Rolü
 3. 3.Evlilikde Erkeğin Rolü
 4. 4.Evlilikde Doğru Davranış Kuralları
 5. 5.Evlilikde Karşılıklı Haklar
 6. 6.Karı Koca Hukuku
 7. 7.Evliliğin Temel Harcı

 

 

 

 

9.

 

 

ANLAŞABİLMENİN YOLU DOĞRU İLETİŞİM

 1. a.İletişim Nedir
 2. b.Sözlü İletişim
 3. c.Sözsüz İletişim ( Beden Dili)
 4. d.İletişimde Dil Faktörü
 5. e.Sağlıklı İletişim
 6. f.Erkek Ne Söyler Kadın Ne Anlar
 7. g.Kadın Ne Söyler Erkek Ne Anlar
 8. h.Kur’anî İletişim Dili

 

 

10.

 

 

AİLDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

 1. a.İletişim Çatışmaları
 2. b.İletişim Kazaları
 3. c.Aile İçi Sorunlar
  1. 1.Uyum Sorunu
  2. 2.Otorite Sorunu
  3. 3.Ekonomik Sorunlar
  4. 4.Medyanın Dayattığı Sorunlar
  5. d.Anlaşmazlık Tipleri (Uygulamalı)
  6. e.Dayanışmayı Destekleyen Faktörler
  7. f.Sorun Çözme Yolları
  8. g.Kur’an ın Sorunlara Çözüm Yolları

 

 

 

11.

 
 1. AİLEDE EKONOMİK TUTUMLAR
 1. a.Çift dünyalı yaşamamız ve FAİZ
 2. b.Madde olan olan ilişkilerimiz
 3. c.Kanaatkarlık
 4. d.Gösteriş
 5. e.Örf ve adetlerin ekonomik hareketliliğe etkisi

 

 

 

12.

 

BİR SORUN OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDET

 

 1. a.Aile İçi Şiddet
 2. b.Fiziksel Şiddet
 3. c.Sözel Şiddet
 4. d.Aile deki Şiddet ve Medya
 5. e.Kur’an Açısından Şiddete Bakış
 

13.

 

 

İSTENMEYEN SON

 1. SonaGötürenFaktörler
  1. a.MedyaFaktörü
  2. b.EkonomikFaktörler
  3. c.EbeveynFaktörü
  4. d.ÇevreFaktörü
  5. e.Cinsel Faktörler

   2 Boşanma nasıl olmalıdır?

 

 

14.

 

EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ

EVLİLİKDE CİNSEL HAYAT

 

 1. a.Cinsel ilişkinin Evlilikde ki Yeri ve Önemi
 2. b.Kadın ve erkek açısından cisellik
 3. c.Cinsel iliskide Edepler
 4. d.Cinsel Iliskide Müstehab ve Haramlar
 5. e.Medyanın Cinsellik Üzerine Etkisi
 6. f.Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları

Cinsel İstismar