Aile okulu Projesi Özel

 Muslimische Familienbildungsstätte e.V. Phone: +49 (0) 1742004127 Bahnhofstr.42 46145 Oberhausen / Germany  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Web: www.aile-­‐okulu.com/ www.mfb-ev.com

AİLE OKULU PROJESİ AİLEDE EĞİTİM, TOPLUMDA HUZUR!!!

“Onun ayetlerinden biri de, içinizden, kendisinde huzur ve sükuna kavuşacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmesidir. Bunda, kuşkusuz düşünen insanlar için dersler vardır.” ( RUM: 30/21) “Ey İman Edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir ateşten koruyunuz!” (Tahrim: 66/6)

Toplumun çekirdeğini oluşturan, hızlı gelişen teknolojik ve ekonomik şartlardan en fazla etkilenen ve parçalanmakla yüz yüze olan, dağılmaların en çok yaşandığı kurum şüphesiz ailedir.

AİLE; birbirleri ile iletişimi kurmuş bireylerin birbirlerinden her konuda destek alması, birbirlerinin örtüsü olması, hayırda birbirleriyle yarışıp, birbirlerine dayanması, biri gidince diğerinin ayakta duramaması, biri olmayınca öbürünün de yarım kalmasıdır.

İç huzurun yolunu sorumluluğu bilmede koyan Hak Teâlâ şu şekilde buyurmuştur; “Ey İnsanlar! Elbet sizi bir erkek ve dişiden yaratan Biziz; derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki tanışabilesiniz. Elbette Allah katın da en üstününüz, Ona karşı sorumluluk bilinci en üstün olanınızdır.”(Hucurat: 49/13)

Sorumluluk bilinci ancak, doğruları bilmek ve bu bilgi doğrultusunda yaşamakla olur. Hak Teala: “İman edip doğruları yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir istikbal vaat eder.” ( Rad: 13/29 )

Bu vaad doğrultusunda sorumluğunun farkında olan bireylerin kurdukları aile güzel bir gelecek oluşturacaktır. Dine aykırı olmayan kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli görevleri olan aile, çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde etkin rol oynaması gerekir. Aksi taktirde, sorumsuz, bencil, içine kapanık, kendine güveni olmayan, pısırık, geleceğini düşünmeyen, hakkını bilmeyen ve aramayan bir neslin oluşmasına sebep olacaktır.

İletişimin en hızlı çağının yaşanılmasına rağmen aile bireylerinin birbirleriyle iletişim kuramamaları ne acıdır. Geçmişe göre daha fazla para kazanılması, daha güzel evlerde oturulması, son model arabalara binilmesi, her sene tatil yapılması, sağlık imkanlarının eskiye göre çok daha iyi olması insanları daha sağlıklı, daha mutlu, daha doyumlu, daha huzurlu yapmamıştır.

 Bilim ilerledi, aya gidildi, galaksiler keşfedildi. Lakin evlerdeki eşler, çocuklar, dahi insan kendini tanıyamaz duruma geldi.

AİLE OKULU PROJESİ: Toplum için hayati önem taşıyan Aile Kurmunun değerini anlatma görevini yerine getirmekte, öncelikle bireyleri topluma hazırlamayı hedef almaktadır.

Bilinçli aile bireylerinin olmaması, bireyleri hazırlayamamaktadır ve vahim sonuçlar elde edilmektedir. Bilinçli evlilik, bilinçli ebeveynlik olarak özetlenen, hayatı en iyi şekilde yürütmek ve doğru kararlar vermek, sonuçta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak, “ben” yerine “biz” olabilmeyi başarabilmek Aile Okulu Projesinin hedefleridir.

Bir evde birbirine yabancı aile bireylerinin oluşması, ortak değerlerin olmaması, ortak kararlar alınamaması, farklı dillerde konuşulması, iletişimin olmaması sonucu huzurlu bir ortam elde edilememiştir.

AİLE EĞİTİMİNDE TEMEL AMAÇ; Aile bireylerini yaşadığımız topluma uygun, öz değerlerinden taviz vermeden, kişisel ve duygusal etkileşimlerine pozitif yönde bakış açısı getiren; bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmaktır.

Toplumda aile kurumunun önemine dikkat çekip, bireylerde oluşan sorunların ancak aile içinde çözüldüğü gerçeği, aile kurumuna temel bir merkez olarak bakılması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu nedenle Aile Okulu Projesinin üstlendiği görev çok önemlidir. İlk etapta bu eğitimi yapmak isteyen eğitimcilere, daha sonra bütün gençlere ve ailelere ulaşmak hedefimizdir. Aynı çatı altında hayat sürdürmek, aile olmak için yeterli değildir. Önemli olan aile bireyleri olarak birbirlerine yakın olduklarını bilmek, birbirini anlamak, duygu ve düşüncelerini güven ortamında paylaşmaktır.

AİLE OKULU PROJEMİZİN HEDEFİ; Toplumla uyumlu, dinamik, bilinçli, sorumluluk almaktan kaçınmayan, başarılı, hedefli, öz güveni olan ve huzurlu bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle Aile Okulu Projesinin sağlıklı devamının sağlanması için, bilinçli, şahsiyetli, karakterli, ne istediğini bilen, ailede yaşanan olumsuzlukların bütün toplumu zedelediğini fark eden ve bunun acısını çeken, gönül veren, fedakar, güvenilir, seven ve sevilen eğitimcilerin olmasını gerekli kılar.

ÖZETLEYECEK OLURSAK; Ailede bireylerin öncelikle sağlam bir karakter oluşturması, güzel bir evlilik kurmasının yolunun gösterilmesi, karşılıklı anlaşma ile israfsız bir düğünün yapılması, eşlerin aralarındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması, sevgi-saygı-güven çemberi içinde sorunların çözülmesine yardım edilmesi, sorunlar öncesi ve sonrası rehberlik edilmesidir. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı evliliklerin oluşması için doğru insan ile evlenmek isteyen gençlere öncelikle doğru insan olmanın gereğini anlatmak ve evlilik öncesi evlilik konusunda bilinçlendirmek, empati yoluyla uyumlu beraberliklerin oluşumunu yapılan uygulamalarla oyunlarla interaktif bir şekilde gençlere sunmaktır.

HAFTALIK DERS PLANI:

1. HAFTA: EVLİLİK OKULU a. Tanışma b. Aile Okulu Nedir? c. Amaç ve Hedefler d. Aile okulundan beklenenler nelerdir? e. Tanışma Oyunları

2. HAFTA KUR’AN’Î PERSPEKTİFTEN İNSAN a. İnsan ve Yaratılış b. İnsan ve Fıtrat c. İnsan ve Ahlâk 1. Edep 2. İffet d. İnsan ve Kişilik e. İnsan ve Karakter

3. HAFTA HAYATIN GAYESİ NEDİR? a. Kur’an’i perspektiften zaafların farkında olmak b. Sorumluluk bilinci c. Fedakârlık anlayışı d. Hayata farkındalık katmak e. Allah tasavvuru f. Nebi-Resul tasavvuru

4. HAFTA ÖNCE KENDİNİ TANI İSLAMA GÖRE KADIN VE ERKEK a. Kur’an’da Kadın ve Erkek Olgusu 1. Kadın Olarak Ben a. Roller b. Sorumluklar c. Farklılıklar (Bedenî ve Fıtrî) 2. Erkek Olarak Ben a. Roller b. Sorumluklar c. Farklılıklar (Bedenî ve Fıtrî)

5. HAFTA EVLİLİĞE GİDEN İLK ADIM a. Doğru Eşi Seçebilmek b. Tanışma veya Tanıştırılma c. Birbirini Tanıma Yolları d. Denklik e. Kültür Uyumu f. Ebeveyn Faktörü g. Medya Faktörü h. Doğru Karar Vermek 

6. HAFTA HAZIRLIK SÜRECİ: “NİŞAN” a. Kadın Gözüyle Erkek b. Erkek Gözüyle Kadın c. Karşılıklı Beklentiler d. Aileler Faktörü e. Süreçte Yaşanan Sorunlar f. Medya Faktörü g. Sorunlara Doğru Çözümler

7. HAFTA BERABERLİĞİN MEŞRULUĞU a. Nikâh 1. Nikâhın Şartları 2. Hükümleri 3. Mehir 4. Nikâhın Getirdiği Yükümlülükler b. Düğün 1. Mahiyeti 2. Tavsiye Edilenler 3. Kaçınılması Gerekenler 4. Medya Faktörü 5. Balayı

8. HAFTA YOLUNDA GİDEN BİR EVLİLİK İÇİN… A. Evliliğin Kur’an Ve Sünnetteki Yeri 1. Ailenin Tanımı 2. Evlilikte Kadının Rolü 3. Evlilikte Erkeğin Rolü 4. Evlilikte Doğru Davranış Kuralları 5. Evlilikte Karşılıklı Haklar 6. Karı Koca Hukuku 7. Evliliğin Temel Harcı a. Sevgi b. Meveddet  c. Muhabbet d. Uyum C. Medyanın Evlilikteki Yeri Ve Önemi

9. HAFTA ANLAŞABİLMENİN YOLU DOĞRU İLETİŞİM a. İletişim Nedir? b. Sözlü İletişim c. Sözsüz İletişim (Beden Dili) d. İletişimde Dil Faktörü e. Sağlıklı İletişim f. Erkek Ne Söyler Kadın Ne Anlar? g. Kadın Ne Söyler Erkek Ne Anlar? h. Kur’anî İletişim Dili

10. HAFTA AİLDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI a. İletişim Çatışmaları b. İletişim Kazaları c. Aile İçi Sorunlar 1. Uyum Sorunu 2. Otorite Sorunu 3. Ekonomik Sorunlar 4. Medyanın Dayattığı Sorunlar d. Anlaşmazlık Tipleri (Uygulamalı) e. Dayanışmayı Destekleyen Faktörler f. Sorun Çözme Yolları g. Kur’an’ın Sorunlara Çözüm Yolları

11. HAFTA AİLEDE EKONOMİK TUTUMLAR a. Çift dünyalı yaşamamız ve FAİZ b. Madde olan ilişkilerimiz c. Kanaatkârlık d. Gösteriş e. Örf ve adetlerin ekonomik hareketliliğe etkisi 

12. HAFTA BİR SORUN OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDET a. Aile İçi Şiddet b. Fiziksel Şiddet c. Sözel Şiddet d. Ailedeki Şiddet ve Medya e. Kuran Açısından Şiddete Bakış

13. HAFTA İSTENMEYEN SON 1.Evliliği Sona Götüren Faktörler a. Medya Faktörü b. Ekonomik Faktörler c. Ebeveyn Faktörü d. Çevre Faktörü e. Cinsel Faktörler 2. Kur’an’da Boşanma Nasıldır?

14. HAFTA EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ EVLİLİKDE CİNSEL HAYAT a. Cinsel ilişkinin Evlilikteki Yeri ve Önemi b. Kadın ve erkek açısından cinsellik c. Cinsel ilişkide Edepler d. Cinsel İlişkide Müstehab ve Haramlar e. Medyanın Cinsellik Üzerine Etkisi f. Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları g. Cinsel İstismar

UYGULAMA SÜRECİ: İki oturum halinde, 14 haftalık program Her seminerle ilgili uygulama (Workshop ve grup çalışmaları) Kız ve erkek karışık katılım En fazla 20 kişilik gruplar  İnteraktif etkinlik Ara ikram: Çay, kahve, pasta 17 yaş ve üzeri gençler

ÇALIŞMA EKİBİ: Aile Danışmanı Psikolog Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyolog Avukat İlahiyatçı Çocuk Gelişim Uzmanları Eğitmen STK Temsilcileri

YÖNETİM SİSTEMİ Ekip Profesyonel Meslek Elemanlarından; Psikolog, Psikolojik Danışman, Doktor, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı, Avukat, İlahiyatçı ve Gönüllülerden oluşmaktadır. AİLE, TOPLUM BİNASININ TAŞIDIR. O TAŞ DÜŞERSE, TOPLUM DA DÜŞER.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.