Asiye Türkan Makaleleri

Modernizmin dayattığı kadın erkek modeli!

Modernizmin dayattığı kadın erkek modeli!

Değişim ve ilerlemenin aracı olan modernizm akımı gelenekle çatışma içindedir. İnsanlara dünden farklı bir yaşam tarzı sunmaktadır.

Üretim fabrikaların, eğitim okulların, siyasi ve dini işler de devletin görevi olmuştur. Aile ise artık bir tüketim aracıdır. En kolay etkilenen de kadınlar olmuştur. Sonucunda seküler toplum hızla hayatımıza girmiştir.

Dünyevileşmek olan sekulerizm, dünya ile ahiret dengesini bozmuştur. Modernite de ahiret düşüncesi yoktur. Bunun yerine ye, iç, eğlen, günü gün et, geleceği düşünme, kendine iyi bak, hesapsız harca vardır.

Modern düşünce kadını ve erkeği birbirine düşman etmiştir. Eşi, toplumu yada dini tarafından hakkının gasp edildiği düşünülen kadın, ezilmemek için ekonomik özgür olmaya ve kariyer sahibi olmaya özendirilmiştir.

Böylelikle kadın bedeni reklam aracı olarak kullanılmış, kadınlık onuru ve kişiliği zedelenerek dişiliği ön plana çıkarılmıştır.

Modernizmden en fazla etkilenen şüphesiz kadındır. Bu da Feminizmin doğmasına sebep olmuştur. Bu akım kadını mutlu edememiş acısına yeni acılar eklemiştir. Halbuki kadını mutsuz olan ne toplum ne de aile mutlu olamayacaktır.

Seküler hayatın bizler üzerindeki etkileri şu şekilde olmuştur:

Bireyselleşme
Özgürlük söylemleri
Evin Otel olarak kullanılması
Kadınların Çalışması
Evliliğin değerinin kalkması/ Nikahsız yaşamak isteği
Yaşam şartlarının ve beklentilerin artmasından dolayı evlilik yaşının artması
Eşte aranan özelliklerin değişmesi
Fazla çocuk istememek
Modern dünya mutluluğu hazza indirgemiştir. Sağlıklı olmak, maddi sıkıntı çekmemek, istenilen her şeye kısa yoldan sahip olmakla mutlu olcağı zannı verildi.

Kur’an-i perspektiften baktığımızda ise durum farklıdır. İnsan açlık, korku, can ve mal kaybı gibi şeylerle imtihan edilecektir. Sabredenler ise müjdelenmiştir.

Mutluluk; her şeyin yolunda gitmesiyle veya birçok şeye sahip olmakla doğrudan alakalı değildir. Bazı felaketlere maruz kalan müminler, bu zorluklara rağmen sabır edip teslim olmalıdır. Ancak bu şekilde huzur bulunur.

Cenab-ı Hak, tek nefisten ve ondan da eşini ve ve bir çok erkek ve kadın yarattığını beyan ettiği insanların kendisinden sakınılmasını istemiştir. Zira Allah insanlar üzerinde gözetendir.

Kimine erkek, kimine de kadın kıyafeti giydirilmiştir. Hiç bir insan, seçimini kendisi yapmamıştır. Seçimini yapmadığı, gayreti ve emeği olmadığı bir konu üzerine de ne övünebilir, ne de yerinebilir.

O halde İnsan nedir?

İyi ve kötü fiiller nelerdir?

Bir fiili iyi ve kötü yapan özellikler nelerdir?

Hangi sebeplerden dolayı iyi davranışlar tercih edilir, kötü davranışlardan da kaçınılır?

İyiyi gerçekleştirmek için insan ne yapmalıdır?

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik nedir?

İnsanı insan yapan özellik kalbi, dinlemesi ve görmesidir. Kalpler düşünmek, kulaklar da duymak içindir. Kör olan gözler değil, göğüslerdeki kalplerdir.

Sonucunda sevmek, inanmak ve güvenmek oluşur. Zira; İman edilirse ve gereği yapılırsa rahmet, sevgi olarak tecelli olacaktır.

Gözler ve kulaklar kalbin danışmanıdır. Göz doğruları görür, kulak doğruları işitir ama, kalp bunları dikkate almayabilir. O zaman görmenin ve işitmenin bir faydası olmaz. Hatta kalp, doğruları görmeye ve işitmeye tahammül edemez hale de gelebilir.

Asıl vurgunun, işitmeye ve görmeye değil kalbe yapılması ve imanın kalp ile tasdik olması bundandır.

İnsan olmak; Allah’a inanmak ve güvenmektir. Allah’a güvenen insan; güvenilir olmalıdır.
Güvenilir olan insan; Cenab-ı Hakk’ın sınırlarını gözetecek ve adil bir tolum oluşumuna katkı sağlayacaktır.
Sorumluluklarının farkında olan insan; ailesi için de mutluluk kaynağı olacaktır. Zira iman edip doğruları yapanlar için hoş bir hayat, güzel bir istikamet vardır.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.