Şahsiyet

Renklerle İnsan Karakterleri ve Özellikleri

Farklı karakterlerin özelliklerini tespit etmede bir ölçü olarak aşağıda bir test uygulaması yer almaktadır. 15 soruluk testi çözerek ve ileride partnerinize de çözdürerek hangi baskın ana karakterist özelliklere sahip olduğunuzu keşfedebilirsiniz. 

Bu ana Karakterleri 4 gruba ayırıyoruz.
1.Güçlü kararlı yapıya sahip olan bir kişiyi 'kırmızı renk’ temsil edecek.
2. Popüler neşeli yanı ağır basan birini 'sarı' renk.
3.Barışçıl sevecen birini 'yeşil.
4. Tertipli düzenli yapıya sahip bir kişiyide 'mavi' renk temsil edecek.

Testin amacı size güçlü ve geliştirilebilir yanlarınızı gözler önüne sermek ve hangi konularda neden iletişim sorunları yaşayabiliyor olabileceğinizi anlamakta yardımcı olmayı sağlamak.

TEST UYGULAMASI
Aşağıdaki test, her biri dört şıktan oluşan 15 soru içeriyor. Seçeneklerde belirtilen özellikler size ne derecede uyarsa ona göre puan veriniz.

PUANLANDIRMA
Her soruda 4 şık vardır. Soruları cevaplarken size en çok uyan seçeneğe 2 puan, o seçenekten sonra size en uygun gelen seçeneğe ise 1 puan verin.
Cevaplamadığınız soru kalmamasına dikkat edin.Testin bitiminde A, B, C, D, şıklarının puanlarını ayrı ayrı sayın.
Son olarak bu şıkların toplam puanlarını kıyaslayın. Hangi gruptaki puanınız ağırlıkta ise baskın kişilik özelliklerinizin o gruba girdiği anlaşılacaktır.
Not: Aşağıdaki test sizin ağırlıklı olarak hangi gruba ait olduğunuzu ortaya çıkaracaktır, bu yüzden olmak istediklerinizi değil şu anda sahip olduğunuz özellikleri işaretleyin.

Aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi anlatır?
a. Güçlü, kararlı, girişken ve doğuştan liderim. Kimseye minnet etmem; düşer kalkar, yoluma devam ederim.
b. Hayata anlamlı renkler katar, eğlenceyi severim. Ömür boyu herkesin mutlu ve neşeli olmasını dilerim.
c. Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim. Kavga-gürültü sevmem, işlerimde en kolay yolu seçerim.
d. Her şeyin mükemmel, düzgün ve kusursuz olmasını isterim. işkilerimde saygılı ve mesafeli olmayı severim.


2) Genellikle hangi tempoda ve nasıl konuşursunuz?
a. Hızlı ve sonuca yönelik
b. Çok hızlı, heyecanlı ve eğlenceli
c. Daha yavaş ve sakin
d. Normal ve söyleyeceklerimi aklımda tartarak

3) Bir işe motive olmanızı sağlayan en önemli unsur hangisidir?
a. Sonuçları düşünmek
b. Onaylanmak, takdir edilmek
c. Gruptaki arkadaşlarımın desteği
d. Etkinlik, düzen ve disiplin
4) Çalışma tarzınız hangisine uygundur?
a. Yoğun ve hızlıyımdır. Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilirim.
b. Özgür bir ortamda çalışırım. İnsan ilişkileri odaklıyımdır.
c. Ön planda olmayan ama gruba her türlü desteği veren bir yapım vardır.
d. Ayrıntıları önemserim ve tek bir konuya odaklanarak çalışırım.

5) Çalışma temponuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
a. Hızlı bir tempoda çalışır, çabuk karar almayı severim.
b. İşlerin rutin ve sıkıcı olmadığı ortamlarda yüksek motivasyonla çalışırım.
c. Nadiren aceleciyimdir. Geç de olsa üstlendiğim işi bitiririm.
d. Ayrıntılı düşünerek karar veririm. Ağır ama iş bitirici bir tempoyla çalışırım.

6) Hangisi sizi daha çok rahatsız eder?
a. Zaman israfı ve işlerin gecikmesi
b. Tekrar gerektiren işler ve monotonluk
c. Çatışma ortamı ve anlaşmazlıklar
d. Yanılmak ve yapılan hatanın tekrarlanması

7) Bulunduğunuz gruplarda hangi konumda daha başarılı olursunuz?
a. Olaylara yön veren ve otoriteyi kullanan
b. İnsanları motive eden ve neşelendiren
c. Uzlaştırıcı ve grup içindeki uyumu sağlayan
d. Bilgi sağlayıcı, araştırıcı ve olayları takip eden

8) Hangisi sizi daha çok strese sokar?
a. Olaylar üzerindeki güç ve kontrolümün azaldığını hissetmek
b. Sıkıcı, rutin işler yapılan bir ortamda bulunmak
c. Beni aşacağını düşündüğüm sorumluluklar üstlenmek
d. Düzensiz ortamlar ve eksik yapılan işler

9) Bir öğrenci olsanız ve öğretmeniniz sınav kağıdınızı ikinci defa incelediğinde puanınızı artırdığını söylese nasıl bir tepki verirsiniz?
a. Bunu zaten hak ettiğimi düşünürüm.
b. Çok sevinirim ve sevincimi belli ederim.
c. Hocama teşekkür eder ve saygı duyarım.
d. Hocamın nerede hata yaptığını merak eder, kağıdımı görmek isterim.

10) Saatler sürecek bir iş toplantısına katılmanız gerektiğinde aşağıdakilerden hangisini benimsersiniz?
a. Toplantı başında genellikle konunun ana hatları konuşulduğu için biraz geç girerim. Sonucun belli olmasından hemen sonra da çıkmayı tercih ederim.
b. Toplantı eğlenceli bir şekilde devam ederse sonuna kadar kalırım. Toplantı sıkıcı olmaya başladığında erken çıkarım.
c. Toplantının huzur içinde geçmesi ve güzel kararlar alınması için üstüme düşeni yaparım.
d. Toplantıya tam vaktinde veya vaktinden önce gelirim. Toplantı esnasında notlar alır, sonunda biraz kalarak değerlendirme yaparım.

11) Kendinizde gördüğünüz en zayıf yönünüz hangisidir?
a. İşler zamanında ve istediğim gibi yapılmadığında sinirlenmek
b. Düzensiz, dağınık ve plansız olmak.
c. Kimseye 'hayır' diyememek, başkalarının işine koşarken kendi işimi aksatmak.
d. Her şeyin kusursuz ve mükemmel olmasını istemek, insanlarda bunu görmediğimde sinirlenmek.

12) Kendinizde gördüğünüz en güçlü yönünüz hangisidir?
a. Kısa sürede karar alıp hemen harekete geçmem
b. Girdiğim ortama neşe ve heyecan katabilmem
c. Her türlü ortama uyum sağlamam ve çatışmaları önleme gayretim
d. Her şeyi planlı, programlı ve düzenli yapmam

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?
a. Güçlü, kararlı, otoriter ve yönlendirici
b. Popüler, neşeli, sevimli ve muzip
c. Barışçıl, sevecen, uyumlu ve sakin
d. Tertipli, düzenli, disiplinli ve planlı

14) Çalışma masanızda nelere dikkat edersiniz?
a. Öncelikli işlerime göre düzenlenmiş sade bir masayı tercih ederim.
b. insanlara karmakarışık gelen ama benim aradığım her şeyi kolayca bulduğum bir masada çalışırım.
c. Önce masamın üzerine gerekli olan her türlü araç-gereci koyarım, çünkü sık sık kalkarak enerjimi harcamak istemem.
d. İyi bir iş çıkarmam için masam son derece derli toplu ve düzenli olmalıdır.

15) Ertesi gün çözülmesi gereken bir problem varsa o akşamki ruh haliniz nasıl olur?
a. Çok büyük tedirginlik duymam, çünkü ertesi gün o işi olması gerektiği gibi yapacağımdan eminimdir.
b. Çok tedirginlik duymam, çünkü nasıl olsa işler bir şekilde hallolacaktır.
c. Sorumluluğun üstümde olmasından dolayı tedirginlik duyarım.
d. Tedirginlik duyarım ve gecenin büyük bir bölümünde problemin nasıl çözüleceğiyle ilgili planlar yaparım.


DEĞERLENDİRME
Aldığınız puanların toplamını, şıklara göre aşağıya not edin.
A ....................
B ....................
C.....................
D ....................
A şıkkındaki puanlarınız ağırlıklı ise, güçlü kararlı yapıya sahip bir 'kırmızı'sınız.
B şıkkındaki puanlarınız çok ise, popüler neşeli yanı ağır basan bir 'sarı'sınız.
C şıkkındaki puanlarınız çok ise, barışçıl sevecen bir 'yeşil'siniz.
D şıkkındaki puanlarınız çok ise, tertipli düzenli yapıya sahip bir 'mavi'siniz.

SARI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• Grişkendirler
• Ayrıntılar üzerinde düşünmezler
• Çalışma alanları dağınıktır
• Hayata “beni fark et” mesajı verirler
• Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar
• Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espiri yeteneğine sahiptirler
• Çocuklukları eğlenceli ve hareketli geçer
• Konuşmayı çok severler
• Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar
• Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler
• Hafızalarında hep renkli şeyler vardır
• Unutkanlıkları çoktur
• Dikkatsizdirler
• Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar
• Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar
• Hazır cevaptırlar
• Çocuk ruhludurlar
• Her zaman parlak fikirleri vardır
• İkna edicidirler
• İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar
• İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır
• Sorunlara ilginç çözümler bulurlar
• Çok meraklıdırlar

MAVİ KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• Mükemmeliyetçidirler
• Daima tedbirlidirler
• Her zaman kurallardan yana olurlar
• Derli toplu ve düzenlidirler
• Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar
• Planlı, programlı tiplerdir
• Detaycı insandırlar
• Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler
• “-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar
• Riskleri önceden görürler
• Ciddi ve ağırbaşlıdırlar
• Standartları yüksektir
• Yeteneklidir

KIRMIZI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler
• Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır
• Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar
• Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar
• Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek istemezler
• Amaca yöneliktirler; ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler
• Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler
• Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler
• Özgüvenleri yüksektir
• Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler
• İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler
• Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler

YEŞİL KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• İnce ve düşündürücü espiri anlayışına sahiptirler
• Çok rahattırlar
• Kendileriyle barışıktırlar
• Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar
• Çatışmadan çok çekinirler
• Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır
• Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler
• Doğal arabulucudurlar
• Hallerinden hep memnun olurlar
• Çok sabırlıdırlar
• İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler
• Fazla enerji harcamayı sevmezler
• Kimseyi kırmak istemezler

KİŞİLERLE UYUMLAR
Hangi karakterden olursanız olun her bir karakterle uyum içinde yaşamanız mümkündür. Önemli olan diğer karakterdeki insanları tanıyarak onlarla ne derecede uyum sağladığınızdır. İletişimin altın anahtarlarından biri, karşınızdaki kişiye onun arzu ettiği gibi davranmaktır. İyi bir iletişim ustası olmanın yolu, tüm bunları bilip davranışlarınızda bu ilkelere riayet etmektir.

Sarı Karakterli Kişilerin Diğerleriyle Uyumu
Sarının Sarıyla Uyumu
Sarı karakterli bir başka kişiyle beraberken zamanı ve etraftaki diğer insanları unutacak derecede konuşmaya dalmayın. Aynı karakterli biriyle iş yaparken daha ciddi olmanız ve ayrıntılara önem vermeniz veriminizi artıracaktır.

Arkadaşlarınızla birbirinizi motive ettiğiniz sürece ortamdaki neşe hiç kaybolmaz.
Konuşurken yüksek seslerinizin kaos yaratmaması için daha fazla dinlemeyi ve daha az konuşmayı tercih edin.

Sarının Maviyle Uyumu
Mavi karakterlerin yanında daha düzenli ve resmi olmanız gerekebilir.Biraz daha ciddi olun. El kol hareketleri yapmayın. Onların sizi "çok rahat" görmesine sebep olacak tavırlardan kaçının.Yaptığınız işin kalitesine önem verin. Mavi karakterlerin her şeyin en iyisini hedefleyen, mükemmeliyetçi kişiler olduklarını hatrınızdan çıkarmayın. Fazla ayrıntı dinlemeye kendinizi hazırlayın ve sabırlı olun.Zor zamanlarında yapabileceğiniz en iyi yardımın, onları yalnız bırakmak ve sessizliği bozmamak olduğunu unutmayın.

Sarının Kırmızıyla Uyumu
Kırmızı karakterlerin yanında şaka konusunda ölçülü olun. Konuyu dağıtmayın ve konuşurken onlara sonucu vermeniz gerektiğini unutmayın. Rahat tavırlarınıza dikkat edin. Unutmayın ki kırmızı karakterler "çabuk ve benim istediğim gibi olsun" diyen tiplerdir. Zamanlama konusuna özen gösterin.
Jest ve mimiklerinizi azaltın, onlara dokunmadan ve mesafeli olarak konuşun. Sizin gibi girişken yapılı bir kırmızı ile konuşurken iki tarafın da hızlı olması sorun olabilir. Bu durumda üslubunuzu yumuşatın. Karşılarında kararsız bir yapı sergilemeyin. Belirsiz ifadelerden kaçının.

Sarının Yeşille Uyumu
Yeşil karakterli kişileri kendiniz gibi enerjik zannederek hareketli hayata zorlamayın. Onların ince ve düşündüren esprileri sevdiğini unutmayıp bu tür espriler yapmaya çalışın. Sizi sabırla dinleseler de sıkılabileceklerini unutmayın. Konuşmanızı yavaşlatarak ses tonunuzu düşürün. Sözlerini kesmeyin.
Söylediklerini dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin, dikkatinizi konuşmalarına yoğunlaştırın. Yeşil karakterli kişiler sizin gibi onay ve motivasyon beklerler. Onları motive etmeniz iletişiminizi daha da güçlendirecektir.

Mavi Karakterli Kişilerin Diğerleriyle Uyumu
Mavinin Sarıyla Uyumu
Onay ve takdir sözcüklerini siz fazla kullanmasanız da sarı karakterlerin bu sözcükleri duymaya ihtiyacı olduğunu aklınızda tutun. Onları olduğu gibi kabul etmeye ve kurallarınızda esnek olmaya çalışın.
Program yapmadan sık sık arayın. Planların sarı karakterli kişilere yük olduğunu unutmayın. Düşük tempodan çok çabuk sıkılan bu kişilerle yürürken daha hızlı yürüyün, konuşurken daha hızlı konuşun.
Açıklamalarınızı azaltmaya, daha çabuk karar vermeye ve çabuk uygulamaya gayret edin. Göz temasınızı ve ses tonunuzu artırın, daha vurgulu jestler kullanın. Böylelikle daha enerjik bir yapı sergilersiniz.

Mavinin Maviyle Uyumu
Kurallarınızı artırmayın, azaltın. Aksi halde ortak çevrenize, aşılamayacak türden yüksek duvarlar örmüş olursunuz.
Karar almanın daha da güçleşmemesi için kararsız yapıdaki mavi karakterli kişilerden biri daha kararlı olmalıdır. Ayrıntılara düşkün olan mavi karakterli kişilerden biri bu ayrıntıları azaltmaya yönelmelidir.
Hassas ve alıngan yapıda olan bu karaktere sahip kişiler birbirlerinin bu yönünü hatırlayarak eleştirilerine dikkat etmeli ve karşılarındakine destek olmalılar.
Mavinin Kırmızıyla Uyumu

Kırmızı karakterli kişilerin sonuç odaklı olduğunu unutmayın. Onlardan detaylı bilgi istemeyin. Bu kişilerin geçici patlamalarının normal olduğunu bilin ve bu davranışlarının altındaki iyi niyeti görmeye çalışın.
Sunum yaparken, genel başlıkları sıralayarak mümkün olduğunca seri olun ve anında cevap vermeye hazır bulunun. Onların "vakit nakittir" dediğini unutmayın. Dolaylı konuşmalardan kaçının, açık ve net ifadeler kullanın. Mesajlarına ve taleplerine cevap vermekte gecikmeyin.

Mavinin Yeşille Uyumu
Yeşil karakterli kişilere kendilerini aşacak sorumluluk verilmemesi gerektiğini unutmayın. Aşırı planlı ve programlı çalışmalarını beklemeyin.
Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek istediklerini unutmayın ve lütfen onlara karşı anlayışlı olun. Her şeye titizlenmeniz onları yıpratabilir. Onlara mesafe koymadan duygularınızı açmayı, dertlerinizi paylaşmayı deneyin. Bu onları mutlu edecektir.
Aşırı düzeydeki bir mantık anlayışıyla onları sıkmayın ve üst üste sebepler sıralayarak onları bunaltmayın. Bu kişilerin geçici patlamalarının normal olduğunu bilin ve bu davranışlarının altındaki iyi niyeti görmeye çalışın.

Kırmızı Karakterli Kişilerin Diğerleriyle Uyumu
Kırmızının Sarıyla Uyumu

Karşınızdaki sarı karakterli kişileri fazla eleştirmeyin. Çünkü genellikle onlar hızlı hareket eden ve bu nedenle de bazen yanlışlıklar yapabilen tiplerdir.Yanlış yaptıklarını düşündüğünüz zaman çok sinirlenseniz bile sakin olmaya çalışın, onları paniğe sokmayın.
Onlarla ilgilendiğinizi hissettirin, çünkü buna ihtiyaç duyarlar. Öfkeliyken söylediklerini hemen dikkate alarak karar vermeyin, çünkü bu anlarındaki ifadeleri asıl düşüncelerini yansıtmayabilir.
Konuşmayı çok sevdikleri ve anlatacakları çok şeyleri olduğu için onlara zaman tanıyın. Konuşurken düşündükleri için çelişkili ifadeler kullanmalarını hoş görün ve nazik bir dille bunu ifade edin.

Kırmızının Kırmızıyla Uyumu
Diğer bir kırmızı karakterle iletişiminizde esnek olmanız çok önemlidir. Böylelikle diyalogunuzu olgun kişiler olarak sürdürebilirsiniz. Girişken tavrınızı azaltarak güç mücadelesine girmekten kaçının.
Üslubunuzu yumuşatmayı deneyin. Unutmayın ki karşınızdaki de sizin gibi lider ruhlu biridir.Aranızda işbölümü yapmanız, aynı konu üzerinde çatışmaya girmenizi engelleyecektir.

Kırmızın Yeşille Uyumu
Yeşil karaktere sahip olan kişileri strese sokmadan ve yapabilirseniz emir kipi kullanmadan onlarla diyalog kurmaya çalışın.Onları iş konusunda çok zorlamayın. Unutmayın ki böyle yaparak onları bir cendereye sokmuş olursunuz.
Kendi görüşlerinizi kabul ettirmeye çalışmanız, zaten sessiz olan mavi karakterli kişileri daha fazla içlerine kapanmaya itebilir. Samimi ve sıcak temas kurarak hislerinizi paylaşın.Konuşma hızınıza ayak uydurmaları biraz zor olabileceğinden temponuzu azaltın. Düşük hızlarına sabredin ve sözlerini siz tamamlamaya çalışmayın.Göz temasınızı ve jestlerinizi azaltmaya çalışın.

Yeşil Karakterli Kişilerin Diğerleriyle Uyumu
Yeşilin Sarıyla Uyumu
Sarı karakterli kişilere arzularınızı, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınızı aktarın. Onlarla olan iletişiminizde net ifadeler kullanın. Belirli bir konuya odaklanmalarına yardımcı olun. Sarı karakterlerin hızı sizi yormasın, sizin hızınız da onları sıkacak kadar düşük olmasın.
Farklı bakış açılarınızı onlara savunun, fikirlerinizi öne sürün. Gerçekçi olmayan hayallerine kapılmayın ve hemen evet demeyin.

Yeşilin Maviyle Uyumu
Mavi karakterli kişilerin planlı, programlı tarafına uymaya çalışın. Plansız işleri onlara sunmaktan kaçının.İletişiminizde mesafeli ve ciddi olun, duygularınızı çok fazla yansıtmayın. Mantık çerçevesinden çıkmayın.
Ayrıntılara inmeye çalışın. Bu size enerji harcatsa da güzel sonuçlar alacağınızı unutmayın. Düzenli, tertipli yaşayışlarına ayak uydurmanız mavi karakterli kişileri size yaklaştıracaktır. İşleri zamanında bitirmeye ve ertelememeye özen gösterin. Kırmızı karakterli kişilerin zaman konusundaki hassasiyetini unutmayın.

Yeşilin Kırmızıyla Uyumu
Çift taraflı iletişimde ısrar edin. Daha girişken olmaya gayret edin.
Gerektiğinde hayır diyebilmeli ve kendinizden ödün vermemelisiniz.İşleri zamanında bitirmeye ve ertelememeye özen gösterin. Kırmızı karakterli kişilerin zaman konusundaki hassasiyetini unutmayın.
Karar almada çabuk davranın, kararsız bir tutum sergilemeyin.

Yeşilin Yeşille Uyumu
Her iki tarafın da karar almaya çalışması gerekir. Aksi halde sonuca hiçbir zaman varamayabilirler.Yeşil karakterli kişilerden birinin daha girişken, daha tempolu olması, iletişime hareket kazandıracaktır.
Karşılıklı motivasyonlarla daha yakın bir diyalog kurabilirsiniz. Sizin gibi yeşil karakterli olan arkadaşınız da motive edilmek ister. Duygularınızı biraz daha belli ederek birbirinizi anlamaya çalışın. Duygularınızı ifade etmemeniz, yanlış anlaşılmanıza neden olabilir.

Her insanda bu 4 karakterin farklı karışımları bulunmaktadır. İnsanlarda bu 4 farklı karakterden biri baskın olsa da diğer karakter özellikleri de mevcuttur. Bu durumda aslında kişiliklerdeki zenginliği, çeşitliliği meydana getirmektedir. Nasıl dünyadaki hiçbir kişinin parmak izi birbirinin aynısı değilse, insanların kişilik özellikleri de aynı değildir.
İletişimde başarılı olmak istiyorsak öncelikle karşımızdakinin olaylara bakış açısı, yaklaşım tarzı, yani kısacası hangi karakter özelliğinin baskın olduğunu bilmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu sayede iletişim kazalarını en aza indirebilir, çevremizle sağlıklı bir iletişim ağı kurabiliriz.

Bu sayede eşler arasında sağlıklı bir ortam, öğretmen-öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim, işyerinde sağlıklı bir ortam oluşturulabilir. Kendimizi ve karşımızdakinin ne kadar çok tanırsak, kişilik özelliklerinin farkına varabilirsek, iletişimde de o derece başarılı oluruz.
Kendi dünyanızla ve dış dünyayla sağlıklı bir iletişim, huzurlu ve güzel günler dileklerimle…..

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.