Evlilikye uyumsuzluk nedenleri

EVLİLİKTE UYUMSUZLUK NEDENLERİ:

İlişkilerin devamlı çatışma ortamında devam ettiği bir evlilik uyumsuz olarak kabul edilir. Çatışmanın her evlilik birlikteliğinde olması normaldir, önemli olan şiddete
dönüşmemesi, alışkanlık hâline gelmemesi için önlem almaktır. Çatışmanın nedenlerini
tespit etmek, ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek gerekir.

Her evlilikte çatışmanın olması doğaldır.

Eşler çeşitli konularda çıkan çatışma nedenlerini ararken birbirlerini tanıma fırsatı da bulabilirler Uyumsuz evliliğin en önemli zararı mutsuz, başarısız, sağlıksız ve problemli bireylerin ortaya çıkmasına neden olmasıdır.

EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI SEVGİ, SAYGI VE GÜVENİNİ KAYBETMESİNE
YOL AÇAN NEDENLER
 Eşler arasındaki yaş, din, millet farklılıkları
 Kadının çalışma hayatında yer alması
 Eşlerin ev yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin yetersizliği
 Gelir idaresi konusunda farklı görüşler
 Ev ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmemesi
 Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile olan ilişkilerinin biçimi
 Eşlerin çocuk sahibi olma konusundaki görüş farkları
 Eşler arasındaki sevgisizlik, güvensizlik, saygısızlık
 Cinsel yaşamda düzensizlik


EVLİLİKTE DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER:

Dayanışma, bireylerin kendilerini güven içerisinde, huzurlu ve mutlu hissetmeleri, karşılaştıkları sorunlarda yalnız olmadıklarının farkında olmalarıdır. Dayanışmanın ön koşulu paylaşmadır. Bireylerin umut ve beklentilerinin karşılanması, dayanışmanın oluşmasında ve sürdürülmesinde en önemli etkenlerden biridir. Evliliğin ilk yılları, dayanışmanın kurulması ve gelişmesi açısından önemlidir.

Başarılı bir evlilik eşlerin güçlü dayanışması ile devam eder.


DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER:

 Ev ve aile ile ilgili kararları ortak olmak
 Bireylerin birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygılı olmaları
 Kaynakların ortak amaçlar için kullanılması
 Sorumlulukların paylaşılması
 Sağlıklı insan ilişkilerinin kurulması
 Yapıcı ve yaratıcı olmak
 Akraba arkadaş vb. ilişkilerinin dengelenmesi
 Özverili çalışmak
 Objektif olmak

EVLİLİKTE DAYANIŞMAYI ENGELLEYEN FAKTÖRLER:

Dayanışmayı engelleyen faktörler kişisel özelliklere, evlilik birlikteliğinin yapısına, çevre ile ilişkilerin biçimine göre değişebilir. Herhangi bir olay evlilik birlikteliğinin birisinde olağan karşılanırken diğerinde dayanışmayı engelleyen bir faktör olabilir.

DAYANIŞMAYI ENGELLEYEN FAKTÖRLER:

 Eşlerin birbirlerine güvenmemesi
 Eşlerde birinin veya her ikisinin bağımsızlığına aşırı düşkün olması
 Evlilik birlikteliğine çocukların katılması ile eşlerin, özellikle kadının
sorumluluklarının artması
 Meslekleri gereği eşlerin, belli sürelerle evden uzak olması
 Eşlerin sorunlara karşı hoşgörülü olmaması
 Sorunlar karşısında devamlı karşısındakini suçlayan bir tavırda olması

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.