Evlilikte sorun yaratan konular

Evliliklerde uyumsuzluk yaratan, dayanışmayı engelleyen durumlar zamanla sorun yaratan konular hâline gelir.

Sorunların iyi analiz edilmesi çözümü kolaylaştırır.

OTORİTE SORUNU

Sosyal bir kurum olan evlilik birlikteliğinin yönetimi diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. İlişkiler yazılı kesin kurallara bağlı değildir.
Otorite, başkalarının davranışlarına yön verecek kararları verme gücüdür. Evliliklerde
otoritenin kimde olacağını belirleyen en önemli nokta eşlerin bilgi, beceri ve birikimleridir.

Evlilik birlikteliğinde otorite, her konuda, herkese her istediğini yaptırabilme gücü olarak kabul edilmemelidir.

OTORİTEYİ KULLANMA ÇATIŞMA NEDENİDİR:

EKONOMİK SORUNLAR

Ailede dayanışmanın ya da çatışmanın temel nedenlerinden birisi paranın yönetimidir. Eşlerin her ikisi ya da birinin gelir-gider dengesi ve yaşam standardı konusunda yetersiz ya da gerçekçi olmayan bilgi ve anlayışla sahip olması, giderle ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme işleminin kimin tarafından ve nasıl yönetileceğinin belirsizliği sorun yaratmaktadır. Eşlerin bu sorulara yanıt bularak karara varmaları sorunun çözümü için gereklidir.

CİNSEL SORUNLAR

Cinsel yaşam, hukukun ve toplumun aile kurumunda eşlere tanıdığı beraberliğin
sonucu doğal bir etkileşimdir. Bu konuda sorun çıkmaması için eşlerin doğru bilgilerle
eğitilmesi, ilişkilerin karşılıklı doyum sağlanacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Sorunların ertelenmeden konuşulması, tanımlanması ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde etkilidir. Çözümü bulunamayan sorunlarda uzmanlara başvurulmalıdır.

Sorunların ertelenmeden konuşulması ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde etkilidir.

AKRABA SORUNLARI

Eşlerin kendi akrabaları (anne, baba, kardeş) ve eşinin akrabaları (kayınvalide,
kayınpeder) çeşitli nedenlerle bir araya gelir. Bu ilişkilerin biçimi zaman zaman ailede
sorunlar yaratabilir. Eşlerden her biri kendi akrabalarını eşinin akrabalarından daha üstün tutup ayrıcalıklı davranabilir. Eşinden de kendi ailesine her zaman sevgi ve saygı
göstermesini isteyebilir. Akrabalar ile eş arasındaki dengeyi sağlamak ve sorunları tarafsız değerlendirmek çıkabilecek çatışmaları önleyebilir.

SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SORUNLARI

Evlilik birlikteliğinde sorumlulukların neler olduğunu ve kimler tarafından
yapılacağını belirlemek iş bölümü yapmayı gerektirir. Bireylerin bilgi, beceri, ilgi ve
istekleri doğrultusunda iş bölümü yapmak çıkabilecek sorunları azaltır. İş bölümü yapılırken bireylerin ev dışındaki faaliyetleri de dikkate alınmalıdır. Bu konuların dikkate alınması doğabilecek sorunları önler.

İş bölümü yapma eşlerin birbirlerine zaman ayırmasına imkân verir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Evlilikte zaman zaman bazı sorunların yaşanması normaldir. Sorunların büyümeden çözülmesi için bireylerin özeleştiride bulunmaları, fedakârlık yapmaları, objektif davranmaları, karşısındakini dinlemeleri benzer sorunların tekrar yaşanmaması için önlemler alması gereklidir. Sorunların çözümü için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım alınmalıdır.

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.