Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

EŞ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 Sosyo ekonomik Farklılıklar
 Eğitim Düzeyindeki Farklılıklar
 Din Farklılıkları
 Ulusal Farklılıklar
 Yaş Farklılıkları
 Akraba Evlilikleri

EŞ SEÇİMİNDE İSTENMEYEN KİŞİLİK ÖZELLiKLERİ:

 Aşırı Bağımlı Kişiler Kararsızlar ...
 Evlilikten Korkanlar ..
 Paylaşma Duygusundan Yoksun Kişiler.
 Aşırı Üstünlük İsteği Olanlar
 İşini Her Şeyden Üstün Tutan Kişiler.
 Evliliği Geciktiren Kişilik Özellikleri
 Aşırı Çaba Gösteren Aceleci Tipler
 Sürekli Reddeden Tipler ...
 Evliliğin Mesleki Başarısına Engel Olacağına İnananlar
 Ailelerin Evlilikle İlgili Olumsuz Tutumuyla Karşılaşanlar
 Evlilik Hakkında Olumsuz Görüşe Sahip Olanlar
 Ekonomik Sorumluluğu Fazla Olan Kişiler
 Yüksek Eğitim ve Ekonomik Düzeyde Olanakları Olanlar
 Sağlıkla İlgili Sorunları Olan Kimseler
 Belirli Meslek Mensuplarını Seçmek İsteyenler
 Yaşı İlerlemiş Kişiler Geçmişin Etkisinden Kurtulamayanlar.
 Gerçekçi Olmayan Görüşleri Benimseyenler
 Suçluluk Duygusuna Kapılanlar


EVLİLİĞİ GECİKTİREN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 Aşırı Çaba Gösteren Aceleci Tipler
 . Sürekli Reddeden Tipler
 Evliliğin Mesleki Başarısına Engel Olacağına İnananlar .
 Ailelerin Evlilikle İlgili Olumsuz Tutumuyla Karşılaşanlar
 Evlilik Hakkında Olumsuz Görüşe Sahip Olanlar.
 Ekonomik Sorumluluğu Fazla Olan Kişiler.
 Yüksek Eğitim ve Ekonomik Düzeyde Olanakları Olanlar
 Sağlıkla İlgili Sorunları Olan Kimseler
 Belirli Meslek Mensuplarını Seçmek İsteyenler.
 Yaşı İlerlemiş Kişiler
 Geçmişin Etkisinden Kurtulamayanlar
 Gerçekçi Olmayan Görüşleri Benimseyenler
 Suçluluk Duygusuna Kapılanlar


EVLİLİKTE UYUMSUZLUK NEDENLER:

İlişkilerin devamlı çatışma ortamında devam ettiği bir evlilik uyumsuz olarak kabul edilir. Çatışmanın her evlilik birlikteliğinde olması normaldir, önemli olan şiddete
dönüşmemesi, alışkanlık hâline gelmemesi için önlem almaktır. Çatışmanın nedenlerini
tespit etmek, ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek gerekir.

Her evlilikte çatışmanın olması doğaldır.

Eşler çeşitli konularda çıkan çatışma nedenlerini ararken birbirlerini tanıma fırsatı da bulabilirler Uyumsuz evliliğin en önemli zararı mutsuz, başarısız, sağlıksız ve problemli bireylerin ortaya çıkmasına neden olmasıdır.

EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI SEVGİ, SAYGI VE GÜVENİNİ KAYBETMESİNE
YOL AÇAN NEDENLER

 Eşler arasındaki yaş, din, millet farklılıkları
 Kadının çalışma hayatında yer alması
 Eşlerin ev yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin yetersizliği
 Gelir idaresi konusunda farklı görüşler
 Ev ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmemesi
 Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile olan ilişkilerinin biçimi
 Eşlerin çocuk sahibi olma konusundaki görüş farkları
 Eşler arasındaki sevgisizlik, güvensizlik, saygısızlık
 Cinsel yaşamda düzensizlik


EVLİLİKTE DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER:

Dayanışma, bireylerin kendilerini güven içerisinde, huzurlu ve mutlu hissetmeleri, karşılaştıkları sorunlarda yalnız olmadıklarının farkında olmalarıdır. Dayanışmanın ön koşulu paylaşmadır. Bireylerin umut ve beklentilerinin karşılanması, dayanışmanın oluşmasında ve sürdürülmesinde en önemli etkenlerden biridir. Evliliğin ilk yılları, dayanışmanın kurulması ve gelişmesi açısından önemlidir.

Başarılı bir evlilik eşlerin güçlü dayanışması ile devam eder.

DAYANIŞMAYI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER:

 Ev ve aile ile ilgili kararları ortak olmak
 Bireylerin birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygılı olmaları
 Kaynakların ortak amaçlar için kullanılması
 Sorumlulukların paylaşılması
 Sağlıklı insan ilişkilerinin kurulması
 Yapıcı ve yaratıcı olmak
 Akraba arkadaş vb. ilişkilerinin dengelenmesi
 Özverili çalışmak
 Objektif olmak


EVLİLİKTE DAYANIŞMAYI ENGELLEYEN FAKTÖRLER:

Dayanışmayı engelleyen faktörler kişisel özelliklere, evlilik birlikteliğinin yapısına, çevre ile ilişkilerin biçimine göre değişebilir. Herhangi bir olay evlilik birlikteliğinin birisinde olağan karşılanırken diğerinde dayanışmayı engelleyen bir faktör olabilir.

DAYANIŞMAYI ENGELLEYEN FAKTÖRLER:

 Eşlerin birbirlerine güvenmemesi
 Eşlerde birinin veya her ikisinin bağımsızlığına aşırı düşkün olması
 Evlilik birlikteliğine çocukların katılması ile eşlerin, özellikle kadının
sorumluluklarının artması
 Meslekleri gereği eşlerin, belli sürelerle evden uzak olması
 Eşlerin sorunlara karşı hoşgörülü olmaması
 Sorunlar karşısında devamlı karşısındakini suçlayan bir tavırda olması

EVLİLİKTE SORUN YARATAN KONULAR:

Evliliklerde uyumsuzluk yaratan, dayanışmayı engelleyen durumlar zamanla sorun yaratan konular hâline gelir.

Sorunların iyi analiz edilmesi çözümü kolaylaştırır.

OTORİTE SORUNU

Sosyal bir kurum olan evlilik birlikteliğinin yönetimi diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. İlişkiler yazılı kesin kurallara bağlı değildir.
Otorite, başkalarının davranışlarına yön verecek kararları verme gücüdür. Evliliklerde
otoritenin kimde olacağını belirleyen en önemli nokta eşlerin bilgi, beceri ve birikimleridir.

Evlilik birlikteliğinde otorite, her konuda, herkese her istediğini yaptırabilme gücü olarak kabul edilmemelidir.

OTORİTEYİ KULLANMA ÇATIŞMA NEDENİDİR:

EKONOMİK SORUNLAR

Ailede dayanışmanın ya da çatışmanın temel nedenlerinden birisi paranın yönetimidir. Eşlerin her ikisi ya da birinin gelir-gider dengesi ve yaşam standardı konusunda yetersiz ya da gerçekçi olmayan bilgi ve anlayışla sahip olması, giderle ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme işleminin kimin tarafından ve nasıl yönetileceğinin belirsizliği sorun yaratmaktadır. Eşlerin bu sorulara yanıt bularak karara varmaları sorunun çözümü için gereklidir.

CİNSEL SORUNLAR

Cinsel yaşam, hukukun ve toplumun aile kurumunda eşlere tanıdığı beraberliğin
sonucu doğal bir etkileşimdir. Bu konuda sorun çıkmaması için eşlerin doğru bilgilerle
eğitilmesi, ilişkilerin karşılıklı doyum sağlanacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Sorunların ertelenmeden konuşulması, tanımlanması ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde etkilidir. Çözümü bulunamayan sorunlarda uzmanlara başvurulmalıdır.

Sorunların ertelenmeden konuşulması ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde etkilidir.

AKRABA SORUNLARI

Eşlerin kendi akrabaları (anne, baba, kardeş) ve eşinin akrabaları (kayınvalide,
kayınpeder) çeşitli nedenlerle bir araya gelir. Bu ilişkilerin biçimi zaman zaman ailede
sorunlar yaratabilir. Eşlerden her biri kendi akrabalarını eşinin akrabalarından daha üstün tutup ayrıcalıklı davranabilir. Eşinden de kendi ailesine her zaman sevgi ve saygı
göstermesini isteyebilir. Akrabalar ile eş arasındaki dengeyi sağlamak ve sorunları tarafsız değerlendirmek çıkabilecek çatışmaları önleyebilir.

SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SORUNLARI

Evlilik birlikteliğinde sorumlulukların neler olduğunu ve kimler tarafından
yapılacağını belirlemek iş bölümü yapmayı gerektirir. Bireylerin bilgi, beceri, ilgi ve
istekleri doğrultusunda iş bölümü yapmak çıkabilecek sorunları azaltır. İş bölümü yapılırken bireylerin ev dışındaki faaliyetleri de dikkate alınmalıdır. Bu konuların dikkate alınması doğabilecek sorunları önler.

İş bölümü yapma eşlerin birbirlerine zaman ayırmasına imkân verir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Evlilikte zaman zaman bazı sorunların yaşanması normaldir. Sorunların büyümeden çözülmesi için bireylerin özeleştiride bulunmaları, fedakârlık yapmaları, objektif davranmaları, karşısındakini dinlemeleri benzer sorunların tekrar yaşanmaması için önlemler alması gereklidir. Sorunların çözümü için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım alınmalıdır.


EVLİLİK AĞACI

Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi.
Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa da
evlenmeden önce sık sık birbirlerini çok sevdiklerine dair ne kadar da dil dökmüşlerdi.
Ama şimdilerde küçük bir söz, ufak bir hadise aralarında orta çaplı bir kavganın
çıkmasına yetiyordu.
Bir akşam oturup ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdiler. Her ikisi de boşanmayı
istememekle beraber, işlerin böyle gitmeyeceğinin farkındaydılar.
Erkek, "Aklıma bir fikir geldi" dedi."Bahçeye bir ağaç dikelim ve eğer bu ağaç üç ay
içinde kurursa boşanalım. Kurumaz da büyürse bunu bir daha aklımızdan geçirmeyelim. Bu süre içinde de ayrı ayrı odalarda kalalım."
Bu ilginç fikir hanımının da hoşuna gitti. Ertesi gün gidip bir meyve fidanı aldılar ve
birlikte bahçeye diktiler. Aradan bir ay geçti. Bir gece bahçede karşılaştılar. Her ikisinin da elinde içi su dolu birer bidon vardı.

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.