Boşanma

Aile'de problem çözme

İKİ FARKLI DÜNYANIN UYUMU VE DEVAMI
Meryem Bayrak

EVLİKLİKTE SORUN YARATAN KONULAR
?????? Sizce neler olabilir ?????

Evliliklerde uyumsuzluk yaratan, dayanısmayı engelleyen durumlar zamanla sorun yaratan konular haline gelir.

AİLESEL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER
 Aile geçimsizliği,
 Ailede ruhsal hastalıklar,
 Ailede ekonomik güçlükler ve işsizlik,
 Eğitim düzeyinin düşük olması,
 Akraba evliliği,
 “Import” evlilik,
 Anababa yokluğu,
 Zayıf etkileşim

OTORİTE SORUNU
Sosyal bir kurum olan evlilik birlikteliğinin yönetimi diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. İlişkiler yazılı kesin kurallara bağlı değildir Otorite,başkalarının davranışlarına yön verecek kararları verme gücüdür .Evliliklerde otoritenin kimde olacağını belirleyenen önemli noktaeşlerin bilgi, beceri ve birikimleridir.

Evlilik birlikteliğinde otorite, herkonuda, herkese her istediğini yaptırabilme gücü olarak kabul edilmemelidir Otorite kullanma çatışma nedenidir
Ekonomik Sorunlar, ekonomik güçlükler ve işsizlik ailede dayanışmanın yada çatışmanın temel nedenlerinden birisi paranın yönetimidir. Eşlerin her ikisi yada birinin gelir-gider dengesi ve yaşam standardı konusunda yetersiz yada gerçekçi olmayan bilgi ve anlayışla sahip olması, giderle ilgili planlama,uygulama ve değerlendirme işleminin kimin tarafından ve nasıl yönetileceğinin belirsizliği sorun yaratmaktadır.
Sorumluluk ve İş Bölümü Sorunları iş bölümü yapma eşlerin birbirlerine zaman ayırmasına imkân verir.

KIZGINLIK
Hepimizde var olan ve bizi kötü davranış, taciz ve haksızlığa karşı uyaran ve harekete geçiren duygudur.
Kızgınlık anında
1. İç konuşmalar artar
2. Sen mesajları yollarız
3. İletişim engellerini kullanırız
Kızdığınızda kendinizi değerlendirin, gerçekte ne hissediyorsunuz? Birincil duygunuz nedir? Kızgınlık mı? Yoksa korku, endişe, nefret vs. mi?
Neye, neden dolayı kızgınım?
Haliniz aynada nasıl görünüyor?
Karşınızdaki kişinin kızgınlığı size neleri hissettiriyor?
Kızgınlığınızın altında yatan nedenler nelerdir?
Neler yapabiliriz?
Kızdığınızda bedeninizdeki fizyolojik değişimleri farkedin. Kendinizi normale döndürmeye çalışın. Kızgınlığı bedeninizden çıkarmak için sizi rahatlatacak şeyleri yapın. ( müzik dinlemek, duş almak, ağlamak, koşmak, bağırmak vs.)
Öfke ile kalkan zararla oturur. Kızgınlık kızgınlığı doğurur.Sorunlarınızı biriktirmeden küçükken çözün. Kızgınlığınızı ben dili ile ifade edin. Karşıdakine suçlayıcı konuşmalar yapmayın.Karşınızdaki ses tonunu ne kadar yükseltirse, siz o kadar alçaltın.Unutmayın kızgınlık geçicidir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
Evlilikte zaman zaman bazı sorunların yaşanması normaldir. Sorunların büyümeden çözülmesi için bireylerin özel eştiride bulunmaları, fedakârlık yapmaları, objektif davranmaları, karşısındakini dinlemeleri benzer sorunların tekrar yaşanmaması için önlemler alması gereklidir.
Başarılı bir evlilik eşlerin güçlü dayanışması ile devam eder dayanışmayı destekleyen faktörler, ev ve aile ile ilgili kararları ortak olmak, bireylerin birbirlerinin hak özgürlüklerine saygılı olmaları, kaynakların ortak amaçlar için kullanılması,sorumlulukların paylaşılması, sağlıklı insan ilişkilerinin kurulması, sorunların çözülemeyecek derecede yoğunlaşması ilişkilere zarar vermektedir.
Sorunların bireyler tarafından ret ve kabul edilmeside bireylerin sorunlara bakış açısına bağlıdır. Bazıları problemden söz etmeyi zayıflık sayarken,bazıları da problemi, kabullenip çözüm yolunu araştırmayı seçebilirler. Problem çözmede bakış açısı önemlidir.

Aile, “tartışılabilir” konular ile “tartışılamaz” konuları ayırt edebilmeli…

SORUN ÇÖZME AŞAMALARI
 Öncelikle ortada bir sorun olduğunun ve bu sorunla ilgili duygularınızın farkına varın.
 Anlaşmazlığın ne olduğunu görebilmek için bu günü geçmişten ayırın (sadece o andaki olaya, davranışa bakmak).
 İçinde bulunduğunuz durumu ve bu durumdaki rolünüzün ne olduğunu anlayın.
 Yaşayacağınız değişim konusunda duyduğunuz kaygıyla başa çıkmayı öğrenin.
 Adım adım yol alın, hedefinize ulaşmada küçük adımlar belirleyin, değişiklik çoğu kere birden bire olmaz.

1-PROBLEMİ BELİRLEME:
Problem hakkında bilgi toplama,“Bu neden bir problem?”Sorusuna cevap arama sorunun kime ait olduğunu ve benim katkım var mı? Sorularının cevaplanarak sorunu tam olarak belirleyin ...

2-ÇÖZÜM SEÇENEKLERİNİN OLUŞTURULMASI:
Akla gelen bütün çözüm yöntemleri sıralanmalı “kaçma” ve “kabullenme” seçenekleri de düşünülmelidir.

3-UYGUN YÖNTEMİN BULUNMASI.
Tüm çözüm seçeneklerinin incelenip en uygun olanın seçilmesi

4-KARARIN UYGULANMASI:
Seçilen yöntemin uygulanması için gerekli olan şartları oluşturun. Planınızı uygulayın. Bu arada bu çözüm yönteminin size kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini tespit edin

5-DEĞERLENDİRME:
Problem veya sorunun çözüme ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Ayrıca yöntemin başka sorunlar getirip getirmediği de incelenir. Sorun çözümlenmediyse, aşamalar tekrar gözden geçirilip uygun yöntem bulunur.
Bazen sorunlar ve öfkelerimiz yaşamdaki kaçınılmaz durumlardan kaynaklanıyor olabilir (şiddet, aldatma, kumar vb.) Değiştirilemeyecek bir durumsa çözüm yerine en iyi strateji sorunla yüzleşmek ve kabullenmektir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.